Søg...

Følg os på FACEBOOK

Headpic Facebook

 

Følg UU Sorø på Facebook, så du ved, hvornår der er ansøgningsfrister til de forskellige ungdomsuddannelser samt åbent hus og andre arrangementer. Klik her for at komme til vores facebookside.

Her bliver også postet jobopslag til ungarbejdere, tidspunkter for vejledningscafé på Sorø Bibliotek, nyheder og meget andet.
  

Virksomhedsportalen

Headpic Virksomhedsporten Soroe2

Virksomhedsportalen er et vigtigt værktøj, når lærere og virksomheder i Sorø Kommune vil udvikle undervisningsforløb for eleverne i grundskolernes ældste klasser.

I Virksomhedsportalen tilbyder virksomheder blandt andet virksomhedsbesøg, undervisningsforløb eller tilbyder at komme ud på skolerne sammen med en af deres lærlinge.

 
Vil din virksomhed også samarbejde med skolerne, kontakt UU-vejleder Helle Poulsen.
 

Erhverv

Få fingrene ned i bolledejen. Det er den bedste måde at finde ud af, hvad en uddannelse reelt kan bruges til, og derfor er UU Sorø meget opsat på at skabe et konstruktivt samarbejde med erhvervslivet, så elever i udskolingen kan mærke, føle og se, hvad man kan komme til at arbejde med. 

UU Sorø er meget glade for den brede palette af virksomheder i kommunen, der byder ind med deres tid og ekspertise, når det gælder: 

  • Erhvervspraktik
  • Besøg af gæstelærere
  • Undervisningsforløb for hele klasser i virksomheden
  • Virksomhedsbesøg 

Elever møder virksomheder 
Virksomheder og skoler arbejder tæt sammen i Sorø Kommune. Det har stor betydning for eleverne, at de kan prøve et fag af. Mange virksomheder byder klasserne indenfor i undervisningsforløb og praktik. Få det fulde overblik i Virksomhedsportalen.

Gældende sikkerhedsregler for elever under 15 år
Arbejdstilsynets vejledning omhandler de arbejdsmiljømæssige forhold i forbindelse med erhvervspraktik- og undervisningsforløb. 

Statens forsikringsordning omhandler de forsikringsmæssige forhold i forbindelse med erhvervspraktik- og undervisningsforløb. 

Ansøgningsskema til erhvervspraktik
Når elev søger en erhvervspraktikplads medbringer han/hun et særligt skema, som skal udfyldes af både elev, forældre og praktikvært. 

 
Som elev kan du logge ind med dit unilogin på ung.unoung.dk og klikke på fanen "Praktik" - her kan du hente skemaet til erhvervspraktik. 

Uddannelsesaftaler
En uddannelsesaftale kan indgås på flere måder. Hovedforløb, beståelseskrav, svendebrev/uddannelsesbevis og erhvervstitel er ens for samme uddannelse uanset aftaleform.

Uddannelsesaftaler for de tre adgangsveje:
1) Den almindelige adgangsvej (skolevejen)
Uddannelsesaftalen påbegyndes, når eleven har gennemført grundforløbet og skal i virksomhedspraktik i hovedforløb. Den omfatter typisk det samlede hovedforløb inklusive skoleophold, men den kan være kortere.

2) Praktikadgangsvejen
Uddannelsesaftalen påbegyndes ved uddannelsens begyndelse, hvor eleven begynder i virksomheden. Den omfatter det samlede uddannelsesforløb inklusive skoleophold.

3) Ny mesterlære
Uddannelsesaftalen indgås ved uddannelsens begyndelse og omfatter det samlede uddannelsesforløb inklusive skoleforløb.

Det første år af uddannelsen i ny mesterlære gennemføres helt eller delvist som virksomhedsoplæring og træder i stedet for grundforløbet på skolen. Dele af den nødvendige teori - for eksempel certifikater - kan efter behov gennemføres på skolen.

Der afsluttes med en praktisk opgave, der udføres i virksomheden, og en helhedsvurdering af elevens samlede indsats. Skole og mester samarbejder om helhedsvurdering og godkendelse af den afsluttende praktiske opgave.

Vi besvarer gerne dine spørgsmål 
Har din virksomhed lyst til at tilbyde undervisningsforløb til folkeskolens udskolingsklasser, hører UU Sorø meget gerne fra dig. Jo flere elever, der bliver afklarede til en ungdomsudannelse, desto mere arbejdskraft kommer der til erhvervslivet. 

Kontakt UU-vejleder Helle Poulsen, telefon 30106987, mail hepo@soroe.dk.