Søg...

Til dig som elev

Går du i 7. til 10. klasse, har du sikkert haft besøg af UU Sorøs vejledere i din klasse. Helt automatisk kommer vi ud i klasserne på alle kommunens skoler for at vejlede om dine muligheder efter folkeskolen. 

Gruppe V Bord 400

Intro-kurser
Som du måske ved, kommer du også på Intro-kurser i 8. klasse, hvor du kommer til at besøge to ungdomsuddannelser. 

Brobygning 
Hvis du er vurderet "ikke-uddannelsesparat" eller er uafklaret i forhold til valg af . uddannelse, har du i 9. klasse mulighed for at komme i brobygning på en ungdomsuddannelse efter nærmere aftale med din UU-vejleder.  

Praktik i 8. og 9. klasse
Kom ud og se, hvad man arbejder med i en virksomhed eller organisation. Tænker du, at tømrer-uddannelsen for eksempel er noget for dig, så prøv faget af i en af de lokale tømrervirksomheder i Sorø Kommune. 

 
Gode råd, når du skal finde en ungdomsuddannelse

 • Jobkompasset Find ud af, hvad der interesserer dig
 • Adgangskortet Hvad kan ungdomsuddannelserne bruges til?
 • Find en vejleder i UU Sorø her
 • Hvis du ikke går i grundskolen, kan du finde din UU-vejleder på skolen.

Til dig som forælder

Når dit barn skal vælge en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du som forælder vejleder og støtter.

Fra og med 7. klassetrin modtager dit barn kollektiv vejledning i klassen fra UU-vejlederne. 

UU-vejlederne vejleder og støtter dit barn hele vejen fra 7.-10. klasse, når det gælder valg af ungdomsuddannelse. Da du gik i skole, hed det erhvervsvejlederen. UU Sorø holder til både på skolerne og på Sorø Rådhus, og du er altid velkommen til at kontakte os. Find dit barns skole her og kontakt den vejleder, der er tilknyttet.  

Gode råd, når du skal vejlede dit barn

 • Lyt til dit barns interesser og prøv Jobkompasset
 • Spørg nysgerrigt ind til det, dit barn er i tvivl om
 • Sæt ord på det, dit barn er god til
 • Tal sammen om det, I ser forskelligt på
 • Opsøg hjælp til det, I ikke selv kan svare på.
  Prøv at klikke ind på Adgangskortet og se, hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til. 

Til dig som lærer

Som lærer på overbygningen i folkeskolen kender du UU-vejledningen. UU-vejlederne kommer rundt i alle 7., 8., og 9. klasser på kommunens skoler for at vejlede kollektivt til valg af ungdomsuddannelse. 

Hvis dine elever derudover har brug for støtte og vejledning, så tal med den UU-vejleder, som er på din skole. Du kan også hente inspiration i Lærerens værktøjskasse.

Ryggen Af Elever 400

Skab undervisningsforløb sammen med virksomhederne 
Der er mange spændende virksomheder i Sorø Kommune, der gerne vil åbne dørerne for dine elever og dig, når det gælder undervisningsforløb. 

Gennem Virksomhedsportalen kan du finde frem til de virksomheder, der har jobfunktioner og tilbud i skole-virksomhedssamarbejdet, som du kan bruge i dine fag. 

Sikkerheden skal være i top, når eleverne er i undervisningsforløb i virksomhederne. Har virksomheden, forældre, elever eller du nogen spørgsmål vedr. fx sikkerhed, kan du læse mere og henvise til siden Erhverv.