Søg...

Velkommen til UU Sorø

Headpic Welcome

Over hele landet vejledes elever og unge om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv af professionelle uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere i kommunerne - i daglig tale kaldet UU-vejledere.

Elever og unge er velkomne til henvende sig, når det gælder vejledning til uddannelse og erhvervsvalg. UU Sorø kommer automatisk ud i alle klasser i hele kommunen fra 7. skoleår og er tilstede på grundskolerne i kommunen. Hvis du er færdig med grundskolen og ønsker at tale med en vejleder, er vores dør også åben på Sorø Rådhus. 

Hvis du som forælder eller virksomhed i kommunen har brug for at høre mere om uddannelse eller vil tilbyde, at eleverne kan komme i undervisningsforløb i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte UU Sorø. 

Organisering, kvalitetssikring og mål

UU Sorø vejleder elever og unge om uddannelse, erhverv og karriere fra 7. klasse til og med det fyldte 25. år - eller indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse. 

UU Sorø er organiseret i Børn og Familier i Sorø Kommune. UU-vejlederne er tilstede på alle grundskolerne i kommunen og er samtidig en del af den kommunale ungeindsats, som hedder Ungeteam Sorø. Ungeteamet er tværgående, og det betyder, at der er et 360 graders helhedssyn på den unge, der er 14 og til og med 29 år.

Kvalitetssikring og mål

Læs mere om organisering, kvalitetssikring og kvalitetssikringsplanen her: 

Læs mere om mål for uddannelsesvalg og søgningen til ungdomsuddannelser her: 

  

Liggende Laesning 400